Data aktualizacji: 2020-03-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Aberdeen
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Aberdeen
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Skene Street

 

 

Kod pocztowy*

AB10 1HT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Edynburgu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4407784675058Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): forycka@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Schmitz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dyrekcja szkoły. Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki 46 Fowler Avenue, Aberdeen, AB16 7YX.

Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

Od sierpnia 2009 zajęcia lekcyjne odbywają się w Aberdeen Grammar School, Skene Street, AB10 1HT (klasy 0-2) oraz w Harlaw Academy Albyn Place, AB10 1RG (kl. 3-6, GCSE 1 i 2). Siedziba Szkoły mieści sie pod adresem 46 Fowler Avenue, Aberdeen, AB16 7YX. 


W Polskiej Szkole im. św. Stanisława Kostki w Aberdeen w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone są następujące zajęcia: nauczanie wczesnoszkolne, nauczanie zintegrowane, język polski, historia, katecheza, kultura polska oraz zajęcia dodatkowe: plastyczne, techniczne, taniec, chor i zajecia teatralne. W szkole prowadzona jest biblioteka. Uczniowie mają dostęp do zbioru lektur szkolnych, słowników do nauki języka polskiego, kolorowych albumów ilustrujących polski folklor, przyrodę oraz architekturę. Do szkoły uczęszcza obecnie 360 uczniów. Zajęcia są odpłatne .


W ramach szkoły prowadzone jest również przygotowanie do I Komunii Świętej i Bierzmowania. Szkoła organizuje: Wycieczki, Zabawy (karnawal, bale dla dzieci), konkursy (dyktanda, konkurs polonistyczny, Masz Talent), Jasełka, Spotkanie z Mikołajem, Wigilię. Dzieci ze szkoly w roku 2018/2019 wziely udzial w nastepujacych konkursach: Przedlad Malych Form Teatralnych w Edynburgu (I miejsce), Konkurs Plastyczny Snnislaw Moniuszko w Warszanie (nagroda specjalna) oraz Patria Nostra - konkurs historyczny.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Aberdeen obecnie przebywa od 10,000-20,000 Polakow. W Aberdeen dzialaja dwie inne polskie szkoly. Bardzo aktywne sa takze: Polskie Duszpasterstwo oraz PAA (Stwarzyszenie Polakow w Aberdeen). Wszystkie organizacje wpolpracuja ze soba.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19360
              - 2019/20450

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajacia rozpoczynaja sie zawsze w piewsza sobote wrzesnia a koncza w 2 sobote czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje świadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Samozatrudnienie.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców,która pełni funkcję doradczą.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---