Data aktualizacji: 2019-02-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego "Pro Cultura Christiana" e.V. w Wiesbaden
- w języku lokalnym *Bildungszentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition PRO CULTURA CHRISTIANA e.V Wiesbaden
Miejscowość *Wiesbaden
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Lessingstraße 19

 

 

Kod pocztowy*

65189

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 611 3417788Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49 611 1576788

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): http://szkola-wiesbaden.de/

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks dr Adam Prorok

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jacek Kuchajewicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego
"Pro Cultura Christiana" e.V. w Wiesbaden

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

Specyfiką działalności naszego Stowarzyszenia jest jego uzupełniający charakter w stosunku do szkół niemieckich do których uczęszczają wszystkie dzieci.

Nasze cele i zadania:

- krzewienie kultury i tradycji polskich,
- nauka języka polskiego jako ojczystego (nabywanie biegłości w posługiwaniu się nim w mowie i piśmie),
- sławienie dobrego wizerunku Polski i Polaków za granicą oraz pielęgnowanie partiotyzmu,
- popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim,
- przekazywanie wiadomości o Polsce, jej historii, literaturze i geografii.

W naszej Polskiej Szkole realizujemy program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, bazując na podręcznikach używanych w Polsce.
Do szkoły przyjmujemy dzieci o zróżnicowanym poziomie znajomości języka polskiego na różne poziomy nauczania.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Wiesbaden - miasto w środkowych Niemczech leżące nad prawym brzegiem Renu, u podnóża gór Taunus. Jest znanym uzdrowiskiem (gorące źródła). Od 1945 roku jest też stolicą kraju związkowego Hesja. Również od 1945 należy do Wiesbaden Mainz - Kastel, uprzednio część Moguncji. Zmarł tutaj i został pochowany polski pisarz Marek Hłasko.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18104
              - 2018/19101

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej www.pro-cultura.eu i złorzyć w biurze stowarzyszenia lub parafii.
Zajęcia prowadzone są w sześciu klasach oraz dwóch grupach przedszkolnych. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest wiek dziecka oraz również stopień znajomości języka polskiego.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny pokrywa się każdorazowo z terminami zajęć szkolnych obowiązujących w Hesji.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła po ukończeniu każdego semestru wystawiamy odpowiednie zaświadczenia wraz z uzyskaną oceną, która po przedstawieniu w szkole niemieckiej jest wpisywana jako zajęcia dodatkowe<span class="nolink">.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Decyzje o zatrudnieniu nauczycieli podejmuje zarząd stowarzyszenia na wniosek prezesa.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy naszej szkole działa rada rodziców. Rola jej sprowadza się do kontaktów z zarządem oraz pomocy we współorganizowaniu uroczystości szkolnych i imprez. Pełni również rolę doradczą.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---