Data aktualizacji: 2012-04-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Ballinasloe
- w języku lokalnym *EduPOL Polish Cultural Centre
Miejscowość *Ballinasloe co. Galway
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Marina Point, Harbour Road

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 90 9646920 +353 87 7401682Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolaballinasloe@interia.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
EduPOL Polish Cultural Centre
Marina Point, Harbour Road
Ballinasloe,
Co Galway

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

Zajęcia odbywają się w zależności od danej klasy w każdą sobotę. W szkole mamy łącznie 6 klas (klasa I, II, III, IV, V, i klasa III gimnazjum). Czas trwania zajęc dla klas I – III to 4 godz. zegarowe, oraz klasy IV – III gim. to 5 godz. lekcyjnych


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Opłaty za szkołę wynoszą:

20€ - wpisowe

Czesne miesięczne

50€ za jedno dziecko, po 45 € za dwójke dzieci z jednej rodziny, po 40€ za trójkę dzieci z jednej rodziny.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkolnego każde dziecko otrzymuje Zaświadczenie o odbyciu nauki w Polskiej Szkole, które zawiera następujące informacje:

  • oceny końcowe z przedmiotów

  • zakres zdobytych kompetencji

  • kryterium oceniania

  • opis zrealizowanego programuCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę przez EduPOL Polish Cultural Centre
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---