Data aktualizacji: 2018-10-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im.Mikołaja Kopernika w Reading
- w języku lokalnym *Nicolas Copernicus Polish Saturday School in Reading
Miejscowość *Reading
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*81 London Road

 

 

Kod pocztowy*

RG1 5BY

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447894646571Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): malgosia1225@tlen.pl, kontakt@polskaszkolawreading.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Niedbało

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Niedbało Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna(Polish Educational Society)

Rok powstania szkoły.*
1953
Krótki opis szkoły *
Jestesmy organizacją funkcjonującą jako "charity" z własnym statutem i regulaminem. Scisle współpracujemy z polską parafią pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Reading. Obecnie do szkoły uczęszczają dzieci dwujęzyczne, urodzone w UK, jak również te, które przyjechały z Polski. Program Nauczania, podobnie jak w innych szkołach sobotnich obejmuje język polski, historię i geografię Polski oraz religię.Dodatkowo prowadzimy zajęcia matematyczne,treningi piłki nożnej oraz warsztaty teatralne oraz kółko taneczne . Uczniowie biorą udział w uroczystych akademiach poswięconych tradycyjnym, polskim swiętom koscielnym i państwowym.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Obecnie srodowisko polskie w Reading zrzesza wiele pokoleń. Najliczniejszą stanowi ostatnia fala tzw. emigracji ekonomicznej. Często są to ludzie bardzo młodzi. Jednak większość to osoby w przedziale wiekowym od 30 - 50. Ogromna rolę odgrywa polska szkoła i parafia. Wspólnie z parafią organizujemy spotkania, mające na celu krzewienie polskiej kultury i tradycji jak również integrację polskiej społeczności.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18269
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do uzyskania w kancelarii szkoły oraz na stronie internetowej)i dostarczyć kierownikowi szkoły w dowolnym terminie.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

W każdym momencie roku .

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się od pierwszej lub drugiej soboty wrzesnia i konczą w drugą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje świadectwa Polskiej Szkoły Sobotniej. Uczniowie przystępujący do angielskich egzaminów GCSE, AS i A2 z języka polskiego otrzymują certyfikaty od angielskich władz edukacyjnych.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor szkoły .

Złozenie CV, rozomowa kwalifikacyjna.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Rodzice dzieci zapisanych do szkoły staja się automatycznie członkami Koła Rodziców.

Zadaniem Koła Rodziców jest:

►wspieranie szkoły w wychowaniu ojczystym dzieci,

►uczestnictwo w zebraniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Kierownika Szkoły,

►pomoc w zbieraniu opłat na szkołę,

►pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---