Data aktualizacji: 2010-10-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie
- w języku lokalnym *
Miejscowość *Dublin
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Upper Kilmacud Road , Stillorgan

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353876906098 ( pon.i czw. 16.00-18.00 )Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@polskaszkoladublin.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Organ założycielski : MEN
Praca szkoły jest nadzorowana przez Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo przebywających za Granicą
w Warszawie

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *
Szkoła liczy 36 oddziałów i obejmuje wszystkie etapy edukacyjne.Działa przy niej Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne .
Prowadzi ono klasy "0" , umożliwia prowadzenie chóru szkolnego , świetlicy i opiekę pedagoga .
Współpracujemy również z kilkoma organizacjami polonijnymi , dzięki którym możemy zapraszać polskich
artystów , piosenkarzy i pisarzy .
Są to mi.in. : Polska Społeczność w Irlandii , Irish-Polish Society , Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny , Klub Sportowy Polonia
Współpracujemy również z Gimnazjum nr 3 w Malborku .Wynikiem tej współpracy jest m.in. wymiana młodzieży .

Cykliczne imprezy to : pasowanie na ucznia ,Święto Niepodległości , mikołajki , jasełka ,
Święto Konstytucji 3 maja ,Dzień Matki i Ojca , Dzień Dziecka .
Wielu nauczycieli realizuje swoje pasje , organizując konkursy - m.in. - ortograficzny , recytatorski ,
czytelniczy ,historyczny, geograficzny , na najpiękniejsza pisankę , z wiedzy o... itp.
Nauczyciele prowadzą nieodpłatnie również zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do konkursów .
W szkole można także skorzystać z porad pedagoga .

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Osobiście w szkole . Przyjęcia trwają zazwyczaj od maja do momentu wyczerpania miejsc . Ostateczne zakończenie
rekrutacji następuje w ostatnią niedzielę września.Szczegóły - na stronie internetowej w zakładce " Rekrutacja ".

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa wg wzoru przedstawionego w rozporządzeniu MEN .( Tzw. " świadectwa państwowe ")

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kierownik SPK zatrudnia nauczycieli zgodnie z ich kwalifikacjami.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców działa przy szkole od początku jej istnienia i stanowi olbrzymie wsparcie dla działań kierownictwa i nauczycieli.
Zajmuje się organizowaniem wielu wydarzeń w życiu szkoły , przyjmuje gości , kupuje nagrody dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki .

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---