Data aktualizacji: 2010-02-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Wolna Ewangelicka Szkoła Podstawowa im. Dietricha Heise w Görlitz
- w języku lokalnym *Dietrich-Heise-Schule Freie Evangelische Grundschule Görlitz
Miejscowość *Görlitz
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Otto-Müller-Straße 1

 

 

Kod pocztowy*

02826

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 3581 64 90982Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0049 3581 87 99 68

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ev-schule@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Evangelischer Schulverein Niesky/Görlitz e.V.
Otto-Müller-Straße 1
02826 Görlitz

Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *
W Dietrich-Heise-Schule uczymy języka polskiego jako obcego od początku nauki i uzupełniamy uczenie się polsko-niemiecką współpracą międzyszkolną w formie tandemu, zajęciami imersyjnymi, formą CLIL oraz dodatkowymi elementami realioznawstwa dzięki wycieczkom z naszą polską szkołą partnerską. W celach motywacyjnych i wzmocnieniowych prowadzimy również kursy języka polskiego jako obcego typu crash dla rodziców.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zgodnie z saksońskim prawem oświatowym półroczne raporty werbalne oraz roczne świadectwa szkoły podstawowej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
tak, doradcza

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---