Data aktualizacji: 2017-06-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Doksztalcajaca im. Marii Sklodowskiej-Curie
- w języku lokalnym *Polish Supplementary School
Miejscowość *Irvington,NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*6 Smalley Terrace

 

 

Kod pocztowy*

07111

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Washington, DC
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 9735927475Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): urszula66@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Urszula Grzyb

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Grzyb Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

szkola dziala przy parafii Sacred Heart Of Jesus Church Irvington NJ 

537 Grove St, Irvington Nj 07111Rok powstania szkoły.*
1969
Krótki opis szkoły *
PSD im. Marii Sklodowskiej - Curie prowadzi zajecia dla uczniow w wieky od 4 do 17 lat

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Irvington,NJ zycie Polonii koncentruje sie tylko wokol Parafii Najswietszego Serca Jezusowego, ktorej Proboszczem jest ks Tadeusz Trela.Do Parafii i szkoly przyjezdzaja Polacy z okolicznych miejscowosci.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Caly rok. Oplaty sa ustalane na Walnym Zebranie Komitetu Rodzicielskiego

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa szkolne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Szkoly i Komitet Rodzicielski
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Komitet Rodzicielski jest organizacja opiekuncza szkoly

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---