Data aktualizacji: 2012-06-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Jana Pawla II
- w języku lokalnym *John Paul II Polish School
Miejscowość *Las Vegas, Nevada
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Polski w Las Vegas, Honorowy Konsul John Petkus
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1-702-658 6287Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): www.polishschoollv@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Organ Opiekunczy Polskiej Szkoly (zarzad i rodzice) Eva Wasiuta, dyrektor 3433 White Bark Pine Street Las Vegas, NV 89129 USA

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Polska Szkola im. Jana Pawla II to najprezniej dzialajaca organizacja wsrod Polonii w Las Vegas i okolicach. Jest ona niezalezna i niedochodowa instytucja, ktora aktywnie angazuje sie w zycie Polonii. Glownym celem szkoly to nauczanie jezyka polskiego, pielegnowanie polskiej kultury, tradycji i historii poprzez edukacyjne zajecia lekcyjne i kulturowe wystepy. Szkola posiada ubezpieczenie w razie wypadku w Polish National Alliance. Zajecia szkolne odbywaja sie w kazda sobote od 10:00 do 12:30 gdzie uczniowie poznaja jezyk polski, geografie i historie Polski. Uczniowie rowniez uczestnicza w zajeciach pozalekcyjnych od 12:30 do 2:00 w zespole tanecznym "Kujawiaczek". Polska Szkola chetnie wspiera, bierze aktywny udzial oraz organizuje wiele wystepow i innych atrakcji dla Polonii i mieszkancow Las Vegas. Polska Szkola scisle wspolpracuje z PNA Lodge 3281 oraz z Polskim Konsulatem w Las Vegas.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polonia w Las Vegas czesto wspiera dzialalnosc Polskiej Szkoly lecz sukces szkoly zawdzieczany jest ciezkiej pracy zarzadu szkoly (Opiekunczego Organu Polskiej Szkoly -OOPS) oraz rodzicow. Polonia chetnie wlacza sie w dzialalnosc szkoly, zwlaszcza w pikniki i zabawy.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rejestracja do szkoly odbywa sie od 1 sierpnia danego roku do dnia rozpoczecia roku szkolnego. Zapisy w trakcie roku szkolnego sa mozliwe po akceptacji dyrektora szkoly. Informacja i karta wpisowa sa dostepne na stronie internetowej szkoly, www.polishschoollv.com, w Polish Deli, oraz dostepne po niedzielnej polskiej Mszy Sw. Oplata roczna za jedno dziecko wynosi $240, ze znizka za kolejne dziecko z rodziny. Oplata rejestracyjna w wysokosci $20 jest pobierana od kazdego dziecka.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje swiadectwo ukonczenia szkoly w danym roku szkolnym, zaprojektowane dla szkoly. Swiadectwo zawiera skale otrzymanych przez ucznia ocen, podpis nauczyciela i dyrektora szkoly jak rowniez promocje do nastepnej klasy. Szkola nie wydaje swiadectwa maturalnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoly po przeanalizowaniu podania i rozmowie kwalifikacyjnej. Nauczyciel jest zobowiazany podpisac kontrakt corocznie.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodzicow pod przewodnictwem prezesa dziala wraz z dyrektorem i zespolem nauczycieli w celu organizowania akcji dochodowych jak rowniez wystepow, zabaw i innych atrakcji dla uczniow. Rada Rodzicow pelni funkcje korespondencji i kontaktowania sie z rodzicami w sprawach organizacyjnych szkoly.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---