Data aktualizacji: 2010-10-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Język polski jako ojczysty
- w języku lokalnym *HSU Polnisch
Miejscowość *Hamm
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Bonifatiusweg 15

 

 

Kod pocztowy*

59067

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia - Niemcy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 2382 75390Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): grazyna@ahlencom.biz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Nauka odbywa się w pięciu publicznych szkołach niemieckich podlegających Urzędowi Szkolnemu w Hamm.


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła w Hamm ma charakter nauczania uzupełniającego. Urząd Szkolny wyznacza szkoły publiczne, w których raz w tygodniu odbywają się lekcje języka polskiego. Zajęcia obejmują 2 godziny lekcyjne, na których (na podstawie aktualnych polskich podręczników) uczniowie zdobywają umiejętności językowe odpowiednio do swojego wieku (klasy 1- 2, 3 - 4) w Bodelschwinghschule, Hermann-Gmeiner-Schule, Johannesschule, Von-Vincke-Schule, Maximilianschule. Program zawiera także elementy z zakresu historii i geografii Polski.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w sekretariatach szkół lub bezpośrednio przez nauczycielkę.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Każdy semestr jest podsumowany oceną, która wpisywana jest na niemieckie świadectwa szkolne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Urząd Szkolny miasta Hamm
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---