Data aktualizacji: 2018-02-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy AIPP
- w języku lokalnym *Scuola di Lingua e Cultura Polacca a Padova presso AIPP
Miejscowość *Padwa
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Via Giolitti 2 (lokal wynajmowany tylko na zajęcia)

 

 

Kod pocztowy*

35128

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Mediolan
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +39 392 302 9266Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): aipp.szkolapolska@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Wesołowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Ludwika Czopek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
AIPP, Associazione Italo - Polacca - Padova, via Chiodare 130, 35020 Due Carrare - Padova, Italia

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Szkoła Polska w Padwie oferowała zawsze rozmaity i bogaty program edukacyjny, przeznaczony dla dzieci z rodzin polskich i mieszanych jak również dla dzieci polskich zaadoptowanych przez rodziny włoskie. Stara się, aby wzbudzić zamiłowanie do języka i kultury polskiej. W 2013 wdrożone do realizacji zostały dwa projekty: „Piękna nasza Polska cała … płynie Wisła, płynie” - współfinansowany przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie i „Różne oblicza Polonii” współfinansowany przez Fundację SEMPER POLONIA, jako realizacja zadania zleconego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r”. Były to projekty wzajemnie integrujące się mające na celu promocję i nauczanie języka polskiego, przybliżenia kultury, tradycji oraz folkloru Polski i promowanie naszego kraju w środowisku włoskim. Celem działań jest również wychowanie młodego i otwartego pokolenia patrzącego w przyszłość. Nauka języka polskiego, z el. historii i geografii Polski odwołuje się również do obrzędów chrześcijańskich i państwowych, takich jak: powitanie wiosny-„Marzanna”,tradycje wielkanocne, Święto Niepodległości, 3 Maja, „Andrzejki”, ,Święty Mikołaj, Jasełka, tradycje bożonarodzeniowe itd. Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy autorskie opracowane na podstawie istniejących programów nauczania dostępnych na portalu Polska Szkoła, uwzględniają wymogi Podstawy Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą (MEN 2010). Pracujemy w dwóch grupach heterogenicznych, od roku szkolnego 2015/2016 działa również grupa przedszkolna. Nasze zajęcia to nie tylko nauka, ale i wspólna zabawa i integracja. Zorganizowaliśmy warsztaty taneczne, których celem jest poznanie i nauka polskich tańców narodowych, rozwinięcie artystycznych uzdolnień, wrażliwosci i ekspresji twórczej dzieci i młodzieży. Warsztaty taneczne zaczęliśmy od nauki Poloneza, reprezentacyjnego tańca polskiego. Tańczyliśmy w rytm Poloneza skomponowanego przez Wojciecha Kilara do filmowej adaptacji dzieła Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz. Nauka tańca nieoczekiwanie przyciągnęła całe rodziny i dzięki temu powstał zespół, który od stycznia 2015 nosi nazwę "Lajkonik Padewski".

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy AIPP zajęcia odbywają się w: grupie przedszkolnej, grupie edukacji wczesnoszkolnej i dwóch grupach heterogenicznych. W Szkole Języka i Kultury Polskiej w Treviso przy AIPP: w dwóch grupach heterogenicznych i grupie przedszkolnej.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W naszym rejonie Polonia jest bardzo rozrzucona, co wielu rodzinom utrudnia przybycie do Padwy. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Rodzice aktywnie wspierają wszystkie inicjatywy szkoły, mające na celu  utrzymanie więzi z krajem ojczystym, podtrzymanie języka i kultury. Do naszej szkoły zapisane są dzieci polskie, z rodzin mieszanych, które urodziły się we Włoszech. Wspólne zajęcia, wycieczki, pikniki, uroczystości szkolne integrują dzieci i mają wpływ na zacieśnianie więzi pomiędzy rodzinami.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1852
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej, W normalnym trybie zapisujemy dziecko do września każdego roku, jednak ze względu na migrację, przyjmujemy dzieci w każdej chwili.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Wskazane do września każdego roku szkolnego.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień - Czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dzieci otrzymują świadectwa i nagrody książkowe.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

AIPP zatrudnia nauczycieli, na podstawie umowy o dzieło do realizacji Projektów. Z braku środków finansowych - nauczyciele i koordynatorzy pracowali  społecznie( rok 2015)

W roku kalendarzowym 2016, 2017, 2018 nauczyciele otrzymują wynagrodzenie  w ramach projektu na działalność szkoły realizowanego przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, wspiera działalność szkoły, pomaga w organizacji uroczystości, współpracuje z zarządem szkoły i stowarzyszenia.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---