Data aktualizacji: 2019-03-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze - Niemcy
- w języku lokalnym *Polnische Schule in Nürnberg bei General Konsulat der Republik Polen in München
Miejscowość *Norymberga (Nuernberg)
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Hiltpoltsteiner Str 5A

 

 

Kod pocztowy*

90411

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Bawaria
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49911353618Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49911353618

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola-norymberga@gmx.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jarosław Muszyński

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa

Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Edukacji Narodowej


Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *

Szkoła prowadzi nauczanie uzupełniające (edukacja wczesnoszkolna, język polski, wiedza o Polsce), spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu - w soboty, w budynku szkoły niemieckiej: Johann-Daniel-Preissler Hauptschule, Preisslerstr. 6, 90429 Nürnberg, Niemcy


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18150
              - 2018/19160

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy do szkoły pod adres email: szkola-norymberga@gmx.de

lub telefon/faks +49911353618 (w godzinach wieczornych od 19:00)

Zapisy odbywają się internetowo lub osobiście w czerwcu. W tym roku planujemy zapisy 24 czerwca o godz. 9:00

Szkoła dla obywateli polskich i ich dzieci jest bezpłatna. Przy zapisie wymagane jest zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły niemieckiej lub europejskiej (spełnienie obowiązku szkolnego), metryka urodzenia dziecka, dokument tożsamości.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Do końca czerwca, w wyjątkowych przypadkach na pierwszych zajęciach we wrześniu 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

początek roku szkolnego 15.09.2018 - koniec roku 13.07.2019

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo o nauczaniu uzupełniającym Ministerstwa Edukacji Narodowej, świadectwo to jest ważne ze świadectwem szkolnym wydanym przez kraj pobytu.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) - Warszawa.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W szkole istnieje Rada Rodziców, zapisana w statucie szkoły - dodatkowo wspomaga finansowo i organizacyjnie szkołę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---