Data aktualizacji: 2016-10-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Forum Polskich Szkół w Holandii
- w języku lokalnym *FORUM POOLSE SCHOLEN IN NEDERLAND
Miejscowość *Rijnen
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Van de Spiegelhof 11 (ADRES KORESPONDENCYJNY)

 

 

Kod pocztowy*

5121 HH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Haga, Den Haag
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 Agnieszka +31 645568100Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@fpsn.nl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Lonska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Lonska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Forum Polskich Szkół w Holandii Van de Spiegelhof 11 5121 HH Rijen The Netherlands ZARZĄD: Prezes Zarządu Agnieszka Lonska tel.: 0031 6 45568100 e-mail: agnieszka.lonska@fpsn.nl Wiceprezes zarządu Gosia Lubbers-Dąbrowska tel.: 0031 6 39195302 e-mail: gosia.lubbers.dabrowska@fpsn.nl Księgowa i członek zarządu Katarzyna Kiszkiel tel.: 0031 6 39756142 e-mail: katarzyna.kiszkiel@fpsn.nl

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *
Forum Polskich Szkół w Holandii to organizacja parasolowa, zrzeszająca wszystkie społeczne szkoły polonijne prowadzone przez autonomiczne stowarzyszenia, fundacje, organizacje z Holandii. Polskie szkoły pod szyldem FPSN to szkoły sobotnie, realizujące program uzupełniający dla uczniów polonijnych. Obowiązek szkolny uczniowie realizują w holenderskich szkołach. Obecnie Forum Polskich Szkół w Holandii zrzesza 15 szkół członkowskich, w których uczy się prawie 600 uczniów. Celem FPSN jest wspieranie metodyczne i organizacyjne szkół członkowskich, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń i dialogu między szkołami, wspieranie rozwoju szkół członkowskich, pomoc w ich zarządzaniu, integracja środowiska szkolnego oraz planowanie kierunków rozwoju dla szkół i wypracowanie wspólnej strategii rozwoju. FPSN reprezentuje środowisko szkół polonijnych zarówno w Holandii, Polsce jak i w innych krajach i promuje działalność szkół członkowskich oraz dwujęzycznego i wielokulturowego wychowania dzieci. Jest organizacją działające w interesie szkół społecznych, lobbująca na rzecz szkół, pośredniczącą w kontaktach między szkołami a organizacjami, fundacjami, ministerstwami. Poszukuje możliwości pomocy i dofinansowania dla szkół członkowskich. Przedstawiciel FPSN jest członkiem Rady Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Forum wchodzi także w skład Kongresu Oświaty Polonijnej. Członkowie zarządu regularnie uczestniczą w spotkaniach polonijnej rady konsultacyjnej oraz utrzymują kontakty z holenderskimi organizacjami działającymi w tym samym obszarze. FPSN jest także organizatorem dużych projektów i imprez, obejmujących zasięgiem wszystkie szkoły członkowskie z terenu całej Holandii. Są to m.in. Festiwal Poezji Polskiej dla Dzieci Wierszowisko (organizowane od 2000 roku), konkurs plastyczny, konkurs wakacyjny fotograficzny, szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne i spotkania dla nauczycieli.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoły członkowskie rok 2016: 1. Amsterdam: http://www.lokomotywa.nl/ 2. Breda: http://polskaszkolabreda.webs.com/ 3. Delft: Polski Uśmiech 4. Eindhoven: http://www.eindhoven.polskaszkola.nl/?lang=nl 5. Groningen: http://www.groningen.polskaszkola.nl/ 6. Haga: http://www.szkolahaga.org/ 7. Leiden 8. Lisse http://kreda.nl/ 9. Meterik 10. Nijmegen: http://www.nijmegen.polskaszkola.nl/ 11. Oss, Osstoja: http://osstoja.nl/ 12. Schiedam: http://www.rotterdam.polskaszkola.nl/ 13. Tilburg: http://www.polskaszkolatilburg.nl/ 14. Utrecht: http://polskaszkolkautrecht.nl/ 15. Polska Szkoła Amersfoort http://polskaszkolaamersfoort.nl/nl/ 16. Polska Szkoła Dordrecht http://polskaszkoladordrecht.blox.pl/html 17. Polska Szkoła Enschede http://www.polskaszkolaabecadlo.pl/ 18. Bravo School Westland http://schoolbravo.nl/

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W celu zapisania dziecka do szkoły należy skontaktować się z wybraną szkołą. Kontakt przez stronę FPSN: http://www.fpsn.nl/pl/

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Szkoły członkowskie przyjmują uczniów często przez cały rok szkolny. 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny w naszych szkołach dostosowany jest do wakacji w szkołach niderlandzkich (które są ruchome i w różnych regionach w innych terminach). Początek roku szkolnego przypad na sierpień/wrzesień, a koniec roku czerwiec/lipiec. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoły wydają własne świadectwa uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele w szkołach, to przede wszystkim wolontariusze.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Każda szkoła posiada Radę Rodziców, która jest współodpowiedzialna za szkołę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---