Data aktualizacji: 2011-10-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im.Jana Pawla II
- w języku lokalnym *John Paul II Polish School
Miejscowość *Lemont
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*608 Sbieski Rd

 

 

Kod pocztowy*

Ill,60439

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Illinois, USA
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1-630-669-9058Faks (z numerem kierunkowym kraju) 1-630-257-7851

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Principal@polschool.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkola im. Jana Pawla II -Corporation

Rok powstania szkoły.*
1980
Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy odbywaja sie w miesiacu kwietniu oraz na poczatku roku szkolnego. Oplata za jedno dziecko wynosi $410.00 wlaczone sa podreczniki, kazde nastepne dziecko w rodzinie zwieksza kwote o $100.00

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo ukonczenia szkoly

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoly zatrudnia pedagogow na umowe roczna
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Zarzad Polskiej Szkoly im. Jana Pawla II sklada sie z siedmioosobowej grupy rady rodzicow , ktorzy pelnia funkcje organizacyjne w szkole i wybierani sa przez Walne Zebranie ( wszystkich rodzicow) co 3 lata.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---