Data aktualizacji: 2014-02-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie "Polska Klasa"
- w języku lokalnym *"Polyak Sinfi" Yamiyati
Miejscowość *Taszkent
Kraj *

Uzbekistan

Ulica, nr domu*ul. Gospitalnaja

 

 

Kod pocztowy*

100015

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat przy Ambasadzie RP w Taszkencie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +998973381598 (tel. do prezesa stowarzyszenia)Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zakrjevskaya@libinvest.uz (e-mail prezesa)

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie "Polska Klasa" ul. Gospitalnaja 100015 Taszkent

Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
W zajęciach mogą uczestniczyć nie tylko słuchacze o polskim pochodzeniu, ale każdy mieszkaniec Uzbekistanu, który jest zainteresowany kulturą i językiem polskim. Członkowie Stowarzyszenia mieli kilkakrotnie możliwość przyjazdu do Polski z programami artystycznymi. W ciągu roku szkolnego organizowane są liczne konkursy wiedzy o Polsce, znajomości języka polskiego, a także różnego rodzaju imprezy kulturalne. "Polska Klasa" blisko współpracuje z Ambasadą i Konsulatem RP w Taszkencie. Uczniowie przygotowywani są do podjęcia nauki na polskich uczelniach. Od lat w "Polskiej Klasie" gromadzone są polskie książki, pisma, filmy i płyty z muzyką i piosenkami. Posiadane źródła wiedzy o Polsce są udostępniane wszystkim chętnym.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Taszkent jest blisko trzymilionowym miastem. Mieszka w nim ponad 100 różnych narodowości. Polska społeczność liczy prawdopodobnie około trzech tysięcy osób. Niestety, nie są prowadzone badania nad dokładną liczebnością poszczególnych narodowości. Stowarzyszenie „Polska Klasa” zrzesza ponad 100 osób mieszkających w Taszkencie, Czyrczyku, Ałmałyku. Są to osoby w wieku od 8 do 70 lat. Większość członków Stowarzyszenia posiada polskie pochodzenie. Od lat spotykają się, aby podtrzymywać tradycje polskie w swoich rodzinach, organizują spotkania okolicznościowe, starają się, aby dzieci i młodzież znały kulturę i język swoich przodków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy na zajęcia odbywają się przeważnie we wrześniu, ale przyjmowani są także słuchacze w trakcie roku szkolnego, ze względu na różne sytuacje życiowe. W Stowarzyszeniu nie pobiera się opłat za naukę.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Stowarzyszenie wręcza słuchaczom dyplomy pamiątkowe na zakończenie kazdego roku szkolnego, ponadto osoby ubiegające się o to otrzymują od nauczyciela zaświadczenie o udziale w zajęciach oraz o swoich osiągnięciach.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zajęcia prowadzi nauczyciel - wolontariusz, skierowany z Polski przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---