Data aktualizacji: 2013-01-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Uzupełniająca im. Jana Brzechwy
- w języku lokalnym *Jan Brzechwa's Polish Supplementary School
Miejscowość *Hastings & St. Leonards-on-Sea
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St. Mary Star of the Sea RC School, Magdalen Road

 

 

Kod pocztowy*

TN37 6EU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447966530748Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolahastings@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Oplaty sa zalezne od dlugosci trymestru. Srednio wynosza ok £2 na godzine. W tej chwili dziecko mozna zapisac do szkoly w kazda sobote w godzinach otwarcia szkoly.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje wlasne swiadectwa uczeszczania na zajecia.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Komitet zarzadzajacy szkola zatrudnia nauczycieli na podstawie mieszanych metod rekrutacyjnych np rozmowa kwlifikujaca, lekcja pokazowa itd.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---