Data aktualizacji: 2014-12-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła N 4 miasta Tajynsza
- w języku lokalnym *Школа № 4 города Тайынша
Miejscowość *Tajynsza
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Kommunisticzeskaja 55

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział konsularny Ambasady RP w Astanie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +77056416963Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): elzbieta.konik.orpeg@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Społecznie Stowarzyszenie "Stowarzyszenie Polaków obwodu Akmolińskiego"

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Szkoła istnieje przy stowarzyszeniu polonijnym miasta Tajynsza. Język polski jest nauczany fakultatywnie. Ma grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Tajynsza leży na północy Kazachstanu. Jest centrum rejonu Tajynszyńsiego obwodu Północno-Kazachstańskiego. W rejonie Tajyńszyńskim mieszka około 10 tysięcy Polaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W celu zapisania do szkoły trzeba zwracać się do nauczyciela języka polskiego w ciągu roku szkolnego. Nauczanie jest bezpłatne.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadcznie

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
ORPEG
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---