Data aktualizacji: 2012-05-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio - niedzielna przy Zjednoczniu Polaków JEDNOŚĆ
- w języku lokalnym *Школа воскресенная Oбщество JEDNOŚĆ
Miejscowość *Sewastopol
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Inżyniernaja Bałka 11/4

 

 

Kod pocztowy*

99002

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Sewastopolu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380505298517Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sewpol@mail.ukr

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zjednoczenie Polaków JEDNOŚĆ
Prezes Maria Ludmiła Wieleńska
Ukraina, AR Krym
99002 Sewastopol
Inżyniernaja Bałka 11/4

Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *
Uczniowie są w różnym wieku i w różnym stopniu posługują się językiem polskim - od początkującego do zaawansowanego. Znają polskie tradycje i kulturę, piosenki narodowe i estradowe, kolędy. Przygotowują uroczystości narodowe, jasełka. Prezes Stowarzyszenia prowadzi zespół wokalno - taneczny. Uczniowie często wyjeżdżają na kursy języka polskiego do Polski, kolonie.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W każdej chwili u prezesa Zjednoczenia. Szkoła jest bezpłatna

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Prezes Stowarzyszenia jest nauczycielem języka polskiego.
Nauczyciel kierowany do pracy przez ORPEG

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---