Data aktualizacji: 2013-11-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kalinowska Szkoła Podstawowa
- w języku lokalnym *Калиновская Основная Школа
Miejscowość *Kalinowka/Калиновка
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

151015

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +77153677593Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): brak

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Jest to szkoła państwowa.

Rok powstania szkoły.*

Krótki opis szkoły *
Jest to mała szkoła znajdująca się na terenie wioski zamieszkałej przez społeczność niemal w 100% narodowości polskiej. Odbywają się w niej zajęcia z języka polskiego (jako zajęcia fakultatywne) dla dzieci i dla osób dorosłych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Kalinowka to mała wieś w obwodzie północnokazachstańskim, rejonie tajynszyńskim. Tutejsi Polacy są potomkami zesłańców z 1936 roku przesiedlonych tu z Podola (dziś Ukraina).

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---