Data aktualizacji: 2015-05-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Jekabpilska Samorządowa Szkoła Podstawowa
- w języku lokalnym *Jekabpils Pasvaldiba Pamatskola
Miejscowość *Jekabpils
Kraj *

Łotwa

Ulica, nr domu*Rigas iela 200A

 

 

Kod pocztowy*

LV-5202

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ryga
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +371 65221754Faks (z numerem kierunkowym kraju) +371 65221754

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja):

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Jekabpils pilsetas pasvaldiba Brivibas iela 120 Jekabpils LV-5201

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *

W szkole uczą się uczniowie od 1 do 9 klasy, co odpowiada wykształceniu na poziomie gimnazjum, świadectwo maturalne moga uzyskac w polskich szkolach Rydze, w Daugavpilsie lub Rezekne albo w szkole łotewskiej.

Szkola nie jest samodzielną placowką, nie ma własnego budynku (była samodzielna i miała budynek do roku 2008), jest podzielona na dwie części uczące się w dwóch budynkach. Uczniowie uczą się języka polskiego jako pierwszego języka obcego w klasach pierwszej i drugiej, w pozostalych jako języka mniejszości narodowej. Inne przedmioty w języku polskim nie są nauczane. Odbywają się próby zespołu tanecznego (zespół ma polskie stroje ludowe) i chóru.

Od roku szkolnego 2012/2013 w szkole pozostaly tylko klasy 1-6, pozostałe przeszły do Jekabpils Valsts gimnazija.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Jekabpils jest miastem skladajacym się z dwoch częsci: Jekabpils i Krustpils (od 1962 roku), położonych na dwóch brzegach Daugavy (Dźwiny). Liczy ok. 26 tys. mieszkanców. Ma charakter handlowy i przemysłowy. Zachowało się sporo bydynkow z XVIII i XIX wieku. Są dwa domy kultury. Środowisko Polaków, według danych spisu powszechnego, liczy ok. 850 osob. Dość często spotyka się osoby deklarujace polskie pochodzenie, ale znajomosc języka polskiego nie jest powszechna w środowisku polonijnym. Oferta kulturalna Oddziału Rodacy Zwiazku Polakow na Łotwie przyciaga przedstawicieli innych narodowosci.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rodzice ucznia zgłaszają się do sekretariatu szkoły i dokonują zapisu w terminach wynikajacych z prawa oświatowego na Łotwie, tj. od początku roku kalendarzowego do maja. Szkoła jest samorządowa i nie pobiera opłat za naukę.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje swiadectwo ukończenia klasy zgodne z łotewskim prawem oświatowym, podobnie na zakonczenie nauki w szkole. Świadectwo ukończenia szkoły daje możliwość kontynuowania nauki w szkołach na terenie Unii Europejskiej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor Jekabpils Pamatskola, w której są klasy z językiem polskim. Wymogi wobec zatrudnianych sa ogólne jak w oswiacie na Łotwie: wykształcenie co najmniej na poziomie bakalaratu i przygotowanie pedagogiczne.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W szkole działa Rada Rodziców jako organ doradczy i opiniotworczy. Od roku szkolnego 2013/2014 odrębna Rada Rodziców dla uczniów uczących sie języka polskiego nie istnieje.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---