Data aktualizacji: 2019-02-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Przedszkole Polskie im.Jana Platera-Gajewskiego w Daugavpils
- w języku lokalnym *Daugavpils pilsētas poļu pirmsskolas izglītības iestāde
Miejscowość *Daugavpils
Kraj *

Łotwa

Ulica, nr domu*Vienibas 38 b

 

 

Kod pocztowy*

LV-5401

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Rydze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37165429256Faks (z numerem kierunkowym kraju) +37165429256

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poludarzs29@inbox.lv

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

anzela1704

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anżela Dubowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kuratorium Oświaty m.Daugavpils
Saules 7
LV-5401 Daugavpils

Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *
Głównym realizowanym zadaniem placówki jest stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju. Mają one możliwość kształcenia sprawności i poprawności językowej w zakresie języka polskiego i łotewskiego oraz poznawania kultury i tradycji obu narodów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18128
              - 2018/19134

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rejestrację prowadzi Kuratorium Oświaty m.Daugavpils, dostajemy informacje o chętnych.Dziecko najlepiej zapisywać po 6 miesięcach od urodzenia.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

od stycznia do marca

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

przedszkole jest czynne przez cały rok

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenie o ukończeniu przedszkola

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
dyrekcja
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
tak, wspomoganie rozwoju placówki

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---