Data aktualizacji: 2019-02-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia przy OS "Centrum RJKP"
- w języku lokalnym *Польська Суботня Школа при ГО "Центр РПМК"
Miejscowość *Winnica
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul.Waszczuka, 10

 

 

Kod pocztowy*

21030

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 (063) 467 89 58Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): milamai@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmiła Martynenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmiła Martynenko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ORGANIZACJA SPOŁECZNA "CENTRUM ROZOJU JEZYKA I KULTURY POLSKIEJ W WINNICY"
ul.A.Perwozwannoho 50/20, 21030 Winnica, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Szkoła ma swoje szkolne tradycje i dobre stosunki między rodzicami, uczniami oraz administracją szkoły. Bierze udział w kulturowym i sportowym życiu miasta. Dba o dobrym zewnętrznym wyglądzie szkoły. Opiekuje się emerytami, którzy przeżyli drugą wojnę światową i sierotami z Domu Dziecka. Organizowuje różne uroczystości ku najważniejszym świętom państwowym oraz akcje pomocy. Dużo wagi nadaje nauczaniu języka polskiego, bo są dzieci polskiego pochodzenia. Dzieci podróżują latem do krajów europiejskich i łatwo nawiązują dobre stosunki z rówieśnikami. Dwupiętrowa szkoła, 40 pokoi dla nauki, 1230 uczniów, 75 nauczycieli.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Winnica jest miastem obwodowym, ma 380 tys. obywateli.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1835
              - 2018/1970

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rodzice składają wniosek do 1 września , bez opłaty.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w szkole zaczynają się 1 września a kończą się 25 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Działa, wyznaczenie strategii i rozwoju zakladu nauki.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---