Data aktualizacji: 2015-04-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Wesoła Polska Szkoła
- w języku lokalnym *La Alegre Escuela Polaca
Miejscowość *Palma de Mallorca
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Carrer Salut, 63 (Kościół El Terreno) / Palma de Mallorca

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat generalny RP w Barcelonie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34626154754Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wesolapolskaszkola@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polaków na Majorce
Asociación de Polacos en Mallorca
Plaça Santa Mónica, 6
Palma de Mallorca

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Celem szkoły jest integracja dzieci z rodzin polonijnych oraz mieszanych, utrwalenie i poszerzenie ich wiedzy na temat Polski, jej historii, kultury i tradycji. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w soboty, w godzinach 15.00- 18.00. Zakres przedmiotowy obejmuje język polski, geografię, historię oraz przyrodę a także dodatkowe zajęcia manualne i ruchowe.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisu dziecka dokonać można w każdej chwili, kontaktując się z nauczycielem poprzez email lub telefonicznie.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa ukończenia nauki w szkole polskiej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracują jako wolontariusze.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---