Data aktualizacji: 2019-02-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Navan
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Navan
Miejscowość *Navan
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Mount Rivers, Kells Raod, Navan, Co. Meath

 

 

Kod pocztowy*

00000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin, Irlandia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353852309645Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolanavan@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Fitzsimons

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Fitzsimons Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
W imieniu szkoły dziala jej zarząd (Board of Management), który sprawuje kontrolę nad działalnością szkoły. 

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Ø  Uczymy na podstawie programu dla uczniów szkół polskich działających poza granicami Rzeczypospolitej Polski wydanego przez MEN (w zakresie szkoły podstawowej)

Ø  Małe grupy pozwalające na indiwidualizację nauczania

Ø  Dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska

Ø  Ciekawy program imprez wspierający edukację, wycieczki, konkursy, olimpiady sportowe, warsztaty dla uczniów i rodziców i wiele wiele więcej...

Ø  Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 9.30 do 1.15 w Domu Polskim w Navan

Ø  Możliwość powstania grupy przedszkolnej 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1825
              - 2018/1924

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko można zapisać w dowolnym terminie. W tym celu należy się skontaktować z kierownikiem szkoły telefonicznie lub drogą elektroniczną.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia się rozpoczynają w ostatnią sobotę września, kończą się w ostatnią sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo ukończenia roku szkolnego


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---