Data aktualizacji: 2016-08-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Klub Jezykowy ABC Banbridge
- w języku lokalnym *ABC Language Club
Miejscowość *Banbridge
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*21 castellwellan rd

 

 

Kod pocztowy*

bt32 4ax

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Edynburgu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07460063729Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): fantomasz1982@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ABC Language Club Banbridge

21 Castelwellan rd, Banbridge, Bt32 4ax

 


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Uczymy:

języka polskiego, matematyki, geografii i historii Polski.

Poza tym oferujemy zajęcia:

logopedyczne, plastyczne i sportowe.
Organizujemy rownież wycieczki i zabawy okolicznościowe


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Banbridge to miejscowosc polozona na poludnie od Belfastu w Irlandii polnocnej. Zyje tu okolo 300-400 Polakow uwzgledniajac pobliskie wioski. kilka razy do roku odbywaja sie dni integracyjne miedzy spolecznoscia Polska a Irlandzka np Piknik integracyjny, spotkanie wigilijne itp

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

  1. Dziecko mozna zapisac do naszej szkoly w kazdym czasie kontaktujac sie zjej przedstawicielami pod numerami tel. 07460063729 oraz email fantomasz1982@o2.pl, polskaszkolabanbride@o2.pl Obecnie opłata za nauke dziecka w naszej szkole wynosi 30 funtów za miesiac plus opłacone ubezpieczenie dziecka na rok.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

nie ma znaczenia

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesien-czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplom ukonczenia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
self employee
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak przy szkole dziala rada rodzicow, ktora decyduje o sprawach biezacych szkoly.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---