Data aktualizacji: 2012-08-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Ogólnokształcąca I-III stopni nr 28 w Żytomierzu
- w języku lokalnym *Житомирська загальноосвітня школа I-III ступенів №28
Miejscowość *Żytomierz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Marszala Rybalki 17

 

 

Kod pocztowy*

10031

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0412 259766Faks (z numerem kierunkowym kraju) nie ma

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): School_28_zt@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Urząd Oświaty Żytomierskiej Miejskiej Rady Управління освіти Міської ради м. Житомира

Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *
Szkoła ma swoje szkolne tradycje i dobre stosunki między rodzicami, uczniami a administracją szkoły. Bierze udział w kulturowym i sportowym życiu miasta. Dba o dobrym zewnętrznym wyglądzie szkoły. Opiekuje się emerytami, którzy przeżyli drugą wojnę światową i sierotami z Domu Dziecka. Organizowuje różne uroczystości ku najważniejszym świętom państwowym oraz akcje pomocy. Dużo wagi nadaje nauczaniu języka polskiego, bo są dzieci polskiego pochodzenia. Dzieci podróżują latem do krajów europiejskich i łatwo nawiązują dobre stosunki z rówieśnikami.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Żytomierz znajduje się około 700 km od granicy z Polską. W mieście jest Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, na czele którego stał Konsul Honorowy - Jerzy Woderacki.Tu mieszka dużo Polaków oraz ludzi polskiego pochodzenia, którzy chodzą do Katedry pod wyzwaniem św. Zofii w Żytomierzu lub do Kościoła Seminaryjnego pod wyzwaniem św. Jana z Dukli. Jest jeszcze kapliczka na Krosznie. Dużo dzieci jeździ na wakacje do Polski, a zdolna młodzież pomyślnie zdaje egzaminy i studiuje w Polsce. Na terenie działają różne polskie organizacje, zespoły wokalne i taneczne, które promują polską kulturę i dbają o język. Rodzice mogą uczyć swoich dzieci języka polskiego podczas zajęć fakultatywnych w szkole. Dużo ludzi składa dokumenty na Kartę Polaka. Zainteresowanie kulturą, historią i językiem polskim jest duże.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

To można zrobić w każdej chwili po konkursie. Nauka jest za darmo.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa dojrzałości po ukończeniu szkoły, a na zakończenie roku szkolnego cenzurkę.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak. Rada Rodziców pewni kontrolę nad wyglądem i wynikami w nauce uczniów, nadaje charytatywną pomoc uczniom, kupuje odpowiedni sprzęt. Rada Rodziców jest członkiem Rady Szkoły, do której wchodzą nauczyciele i dzieci.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---