Data aktualizacji: 2015-03-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kursy języka polskiego przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu "Rodzina" w Browarach
- w języku lokalnym *Курси польської мови при Польському культурно-освітньому товаристві "Родина" у Броварах
Miejscowość *Browary Kijowski obw.
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Rokosowskogo, 2, lok. 205

 

 

Kod pocztowy*

07400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380505052405, +380676068410Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): omnovak@ukr.net, rodzina.browary@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: olenasofia20

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie "Rodzina" w Browarach

Rok powstania szkoły.*
2001
Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---