Data aktualizacji: 2017-04-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *7211- Niżyński Szkolno-Wychowawczy Zakład nr 16 „Prestiż”
- w języku lokalnym *НІЖИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 16 "ПРЕСТИЖ"
Miejscowość *Niżyn
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*III Mikrorejon

 

 

Kod pocztowy*

16600 Niżyn, woj. czernihowskie

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Kijowie 01034 Ul. B. Chmielnickiego 60
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 04631 31203Faks (z numerem kierunkowym kraju) +38 04631 54247

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): NNVK-NIZHYN@YANDEX.UA

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Walentyna Gradobyk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Rejonowy Wydział Oświaty, ul. Żowtniewa 13, 16600 Niżyn, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
1990
Krótki opis szkoły *
W szkole prowadzi się nauczanie następujących języków obcych: język angielski, niemiecki, polski, francuksi, rosyjski. Uczniom od 8 do 11 klas proponuje się nauczanie w następujących profilach: - języki obce, - język ukraiński -fizyczno-matematyczny - biologiczno-geograficzny -historyczno-filologiczny
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Niżyn to miasto położone około 120 km na północ od Kijowa. Słynie ze swej wielokulturowości, a także długiej i bogatej historii. Warto wspomnieć, że w XVII wieku Niżyn znajdował się w obszarze I Rzeczypospolitej, a król Zygmunt III Waza w 1625 r. nadał miastu prawa magdeburskie. Znajdują się tutaj liczne zabytkowe cerkwie, muzea m.in. Muzeum Unikalnej Książki – jakie w zbiorach posiada bezcenne polskie starodruki XVI-XVIII w., a także sławny Uniwersytet im. Mikołaja Gogola. W mieście od 1999 r. działa Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster” obywateli ukraińskich polskiego pochodzenia, którego prezesem jest Pani Feliksa Bielińska. Społeczność polska zamieszkująca Niżyn, drugie pod względem wielkości miasto województwa czynnie uczestniczy w życiu kulturalno-ekonomicznym swojej osady. Polska diaspora organizuje uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym, festiwale kultury polskiej, konferencje naukowe. Niezwykle interesującą dokumentację życia i działalności Polaków w Niżynie stanowi zbiór czterech wydań „Polacy w Niżynie”.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Szkoła państwowa, działa w lokalnym systemie oświaty.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia gimnazjum.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wydział Oświaty w Niżynie
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---