Data aktualizacji: 2014-06-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kreatywna Szkoła Marzeń
- w języku lokalnym *Creative Dream School
Miejscowość *Limerick
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Limerick School Project, O'Connell Avenue

 

 

Kod pocztowy*

00-000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353877880501Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kszmarzen@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Kreatywna Szkoła Marzeń

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Nasza wizja:

  1. Pokazać dzieciom i młodzieży świat.
  2. Odkryć przed młodym człowiekiem tajemnicę, do której kluczem jest wiedza zdobyta własną pracą.
  3. Nauczyć myśleć samodzielnie, co jest warunkiem do zachowania wolności.
  4. Zmieniać siebie dla innych i dla siebie samego.
  5. Odnaleźć swoją drogę, odkryć powołanie i pasję.
  6. Spełnić swoje marzenia


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---