Data aktualizacji: 2012-07-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Hereford Szkola Sobotnia
- w języku lokalnym *Hereford Supplementary School
Miejscowość *HEREFORD
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Three Elms Road

 

 

Kod pocztowy*

HR4 0RN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 07504497737Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolahereford@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Hereford Supplementary School, 8 Pear Tree Close,Bromyard, HR7 4BH

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Nasz szkola zostala ofcjalne otwarta w styczniu 2011 roku.Na poczatku szkola dzialala jako Polska Szkola Sobotnia. Od wrzesnia 2011roku szkola przybrala nowa nazwe oraz rozszerzyla dzialanosc na inne jezyki i narodowosci. Szkola uczy:jezyka polskiego,geografii, histori polskej,w tym kultury tradycji oraz religii. Religia jest przedmiotem dodatkowym,na ktory uczeszczaja dzieci,ktorych rodzce wyrazili na to zgode.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Hereford to miasto w Wielkiej Brytanii,w Anglii, w hrabstwie Herefordshire, położone w pobliżu granicy z Walia, nad rzeką Wye. Liczy ok.54 tys. mieszkańców.

Hereford to typowe miasteczko rolnicze. Miasto to znajduje się około 26 km na wschód od granicy Walii i 37 km na zachód od miasta Worcester.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dzieci mozna zapisac osobiscie,w kazda sobote(oprocz przerw miedzysemestralnych),telefonicznie lub emalem.
Nalezy wypelnic formularz z podstawowymi danymi dziecka u Kierownika Szkoly.
Zapisy przyjmujemy przez caly rok.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje dyplomy, na ktorych zajduje sie:wykaz nauczanych przedmiotow oraz frekwencja uczeszczania na zajecia w danym roku szkolnym.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rade Rodziców tworzą wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do naszej szkoły, a także sympatycy szkoły czynnie biorący udział w życiu szkoły i mający na celu jej dobro. Rada Rodzcow sklada sie z Przewodnczacego,Zastepcy Przewodniczacego oraz sekretarza i skarbnika..
Zadaniem Koła Rodziców jest wspieranie nauczycieli w wychowaniu ojczystym dzieci, pomoc w organizowaniu obchodów świąt i uroczystości szkolnych, a także zajęć dodatkowych poza szkołą oraz uzyskwanie fuduszy na cele zgodne ze statutem Kola Rodzicow.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---