Data aktualizacji: 2012-07-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA
- w języku lokalnym *THE FREDERIC CHOPIN POLISH SATURDAY SCHOOL
Miejscowość *SOUTH CROYDON
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447511870051Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): psscroydon.kukula@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Sobotnia w South Croydon jest instytucją charytatywną, niezależną finansowo, utrzymywaną z opłat uiszczanych przez rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły i funduszy zebranych samodzielnie oraz subsydiów od władz lokalnych.

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Doskonale rozumiemy, że dla wielu Polaków, szkoła sobotnia to ośrodek polskości i jedyna szansa, by poznać polskie obyczaje związane np. ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy - to okazja do wspólnego kolędowania podczas Jasełek i spotkania np. ze świętym Mikołajem. Nasza szkoła uczy także skomplikowanej historii Polski i pozwala na odkrycie jej piękna i różnorodności krain geograficznych podczas lekcji historii i geografii. Wiemy, jak ważna dla naszych dzieci jest znajomość języka polskiego i możliwość swobodnego porozumiewania się w mowie i piśmie z krewnymi i przyjaciółmi w Polsce.To właśnie w naszej szkole dzieci mogą nawiązać znajomości i przyjaźnie ze swoimi polskimi rówieśnikami. Jako jedyna szkoła w Londynie, współpracujemy nie tylko z rodzicami ale również Radą Pedagogiczną, która będąc częścią Zarządu Szkoły, ma decydujący wpływ na program oraz sposoby nauczania - tak istotne dla efektywnej pracy z dziećmi.

Dziecko ucząc się u nas nie tylko zdobędzie wiedzę ale również nabędzie umiejętności logicznego myślenia, uczenia się, współpracy i efektywnego działania, niezbędnych w szkole, collegu, uniwersytecie i w pracy. Poprzez rozwijanie zainteresowań i zdolności, aktywizację grupową i indywidualną, kładziemy nacisk na rozwój intelektualny i fizyczny uczniów.

Patronem Polskiej Szkoły Sobotniej w South Croydon jest Fryderyk Chopin i chcielibyśmy, by muzyka była cześcią naszej szkoły. Dysponujemy fortepianem koncertowym, planujemy konkursy muzyczne i koncerty zarówno dla Rodziców naszej szkoły jak i dla Rodziców dzieci szkoły angielskiej, w której mamy swoją siedzibę. Naszym celem jest także integracja ze środowiskiem, w którym żyjemy i poprzez nasze działania chcemy popularyzować polską kulturę w środowisku angielskim.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Croydon jest największym, pod względem ludności, ośrodkiem administracyjnym w tzw. Wielkim Londynie i mieszka w nim oraz w przylegających do niego dzielnicach: Sutton, Merton, Kingston i Bromley, liczna grupa Polaków. Niewielka Szkoła Sobotnia w South Norwood nie jest więc w stanie przyjąć wszystkich dzieci, które chciałyby poznać polską kulturę, tradycje i język. W związku z tym, otwierając Polską Szkołę Sobotnią w South Croydon,odpowiedzielismy na prośby wielu rodziców, którzy chcieli by ich dzieci nie utraciły poczucia przynależności do polskiej kultury, z której wywodzą się ich rodziny.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy dokonywane sa w druga i trzecia sobote czerwca, aczkolwiek w miare wolnych miejsc, mozna zpisac dziecko rowniez w ciagu roku szkolnego.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo ukonczenia klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nadzor pedagogiczny nad szkola pelni dyrektoer
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

  1. Komitet Rodzicielski sprawuje swoją władzę podczas jednego roku szkolnego, po czym zostaje wyłoniony Komitet w nowym składzie (członkowie dotychczasowego Komitetu mogą zgłosić swoja kandydaturę ponownie).
  2. Komitet Rodzicielski wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępce Skarbnika i Sekretarza.
  3. Komitet Rodzicielski jest odpowiedzialny za:

- zarządzanie dodatkowymi funduszami gromadzonymi przez siebie dla szkoły;

- organizowanie imprez wspomagających działalność szkoły (zakup nagród i materiałów na potrzeby szkoły odbywa się w porozumieniu z Radą Pedagogiczną);

- współpracę z władzami lokalnymi i rodzinami uczniów.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---