Data aktualizacji: 2019-01-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton
- w języku lokalnym *Polish Saturday School of Jan Brzechwa in Taunton LTD
Miejscowość *Taunton
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*The Mount

 

 

Kod pocztowy*

TA1 3NR

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Londynie ,47 Portland Place ,London W1W 1JH
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 07999647444Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szolataunton.wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elzbieta Szwiec

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton ( Polish Saturday School of Jan Brzechwa in Taunton LTD)

85 Winters field, 

Taunton

TA11PYRok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
 Szkola pracuje w prawie kazda sobote miesiaca od wrzesnia do konca czerwca, zajecia sie odbywaja od godz. 10:10-13:00. Od godz. 13:00-14:00 odbywaja sie zajecia dodatkowe: logopedia, szachy, klub plastyczny, koszykowka, nauka spiewu oraz zabawa w kuchni-gotowanie. szkola organizuje co roku przedstawienia z okazji Swiat Bozego narodzenia i Wielkanocy, co roku odbywa sie konkurs ,, Mam talent'', W tym roku po raz pierwszy odbyl sie konkurs recytatorski. Rok szkolny konczymy uroczystoscia zakonczenia , a nastepnie piknikiem rodzinny z grami i zabawami dla wszystkich.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
 W Taunton istnieje rowniez polskie stowarzyszenie i polska parafia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18148
              - 2018/19135

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Nalezy wypelnic formularz zgloszeniowy znajdujacy sie na stronie szkoly www.szkolataunton.co.uk/dokumnty-szkolne i przeslac go na emaila: szkolataunton@wp.pl lub bezposrednio w  szkole.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

 Najlepiej przed rozpoczeciem nowego roku szkolnego, ale przyjmujemy dzieci rowniez w trakcie roku szkolnego jezeli mamy miejsce w danej klasie.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

 Zajecia rozpoczynaja sie  w pierwsza sobote wrzesnia i koncza w ostatnia czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
 Na koniec roku szkolnego dzieci otrzymuja swiadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
 Nauczyciele sa zatrudnieni umowa o prace od wrzesnia do konca czerwca.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
 Rada Rodzicow  scisle wspolpracuje z dyrektorem i  nauczycielami i pomaga w podejmowaniu najwazniejszych decyzji.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---