Data aktualizacji: 2019-03-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Im. Ireny Sendlerowej w Hull
- w języku lokalnym *Irena Sendler's Polish School
Miejscowość *Kingston Upon Hull
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Bricknell Avenue, Kingston-upon-Hull

 

 

Kod pocztowy*

HU5 4ET

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 7526144246Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): irenasendlers.polishschool@yahoo.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Radecka-Pieszczyńska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Hanna Lica Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Polskiej Szkoły Im. Ireny Sendlerowej Bricknell Primary School Bricknell Avenue Kingston-upon-Hull HU5 4ET Hull

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

Głównym założeniem naszej szkoły jest nauczanie języka ojczystego, tak by dzieci nie straciły swoich bilingwistycznych zdolności lub adekwatnie: by wraz z upływającym na emigracji czasem, nie utraciły zdolności używania języka polskiego.W centrum naszych zainteresowań są polskie dzieci, młodzież i dorośli, pragnący rozwijać swoją znajomość języka polskiego (od nauczania początkowego, poprzez GCSE Polish aż do zdobycia A Level Polish, czyli polskiej matury zagranicą); historii Polski, elementów geografii oraz języka angielskiego (dla dorosłych).W Polskiej Szkole odbywają się również zajęcia poświęcone kulturze i polskim tradycjom. Do naszej Szkoły przychodzi także czasami ksiądz, który prowadzi lekcje religii. Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii mają w tym czasie zajęcia z języka polskiego.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Kingston Upon Hull to miasto portowe i przemysłowe.

Ze względu na swoją lokalizację miasto Hull przez wiele lat tylko w bardzo małym stopniu miało do czynienia z obcokrajowcami, co niestety utrudnia obecnie process integracji.

W Hull mieszkał słynny działacz na rzecz zniesienia niewolnicta William Wilberforce.

Atrakcją turystyczną Hull jest przepiękne i oferujące wiele atrakcji oceanarium The Deep.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18150
              - 2018/19150

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

1. Osobiście w soboty o godz. 9.15 lub mailem (na adres irenasendlers.polishschool@yahoo.co.uk)W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 13:00; od  września do lipca z przerwami wakacyjnymi zwanymi "half term" w miesiącach: październiku, grudniu, lutym kwietniu, czerwcu. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa ukończenia roku szkolnego honorowane przez Polską Macierz Szkolną.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd Szkoły
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Tak; pomaga w organizowaniu imprez szkolnych oraz w poszukiwaniu sponsorów.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---