Data aktualizacji: 2018-08-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Glasgow CIC
- w języku lokalnym *Polish School Glasgow CIC
Miejscowość *Glasgow
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Flat 2L, 3 Boon Drive

 

 

Kod pocztowy*

G15 6BT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Edynburgu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 07545538935Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolaglasgow.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Gil

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Paweł Porański Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Glasgow C.I.C. Lucyna Gil Paweł Porański 3 Boon Drive G15 6BT Glasgow

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Szkoła realizuje podstawę programową dla uczniów polskich za granicą.W szkole dzieci i młodzież uczą się języka polskiego, poznają historię i geografię Polski, mają wiele okazji do obcowania z rodzimą kulturą i tradycją.
Polska Szkoła w Glasgow proponuje swoim uczniom zajęcia w następujących grupach:

  • Grupa przedszkolna-  czterolatki
  • Klasy 0-3- nauczanie zintegrowane (nauka pisania, czytania,elementy historii Polski, przyroda, kultura i muzyka)
  • Klasy 4-7 nauczanie j.polskiego, historii Polski i geografii Polski
  • Kurs GCSE oraz A-level – nauczanie języka polskiego jako obcego

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i oddanych pracy z dziećmi nauczycieli. Zapewniamy ciekawą tematykę zajęć i aktywizujące metody nauczania dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy wiekowej. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i kursach doskonalących.

Nasi najmłodsi uczniowie oprócz nauki, biorą udział w różnego rodzaju zabawach, grach dydaktycznych, które rozwijają ich umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. W ten sposób, bawiąc się, poznają język polski i polską kulturę.

Uczniowie klas starszych doskonalą swoją znajomość języka polskiego, poznają historię i geografię Polski, poznają kulturę i tradycje ojczystego kraju. Pozwala im to później w praktyczny sposób wykorzystać nabyte umiejętności , gdy przystępują do GCSE i A-level z języka polskiego jako języka obcego.

Uczniowie podczas zajęć piszą i czytają po polsku, rozmawiają po polsku, uczestniczą w dyskusjach, poznają polską literaturę, spotykają się z ciekawymi ludźmi.

Polska Szkoła w Glasgow prowadzi także zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów, w czasie których uczniowie mogą poznawać język, literaturę, kulturę inaczej niż na lekcjach: śpiewają polskie piosenki, tańczą polskie tańce narodowe, robią ozdoby świąteczne, przygotowują szkolne akademie, redagują szkolną gazetkę.

Uczniowie biorą udział w wycieczkach, biorą również udział w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych, w których osiągają liczne sukcesy.

Zajęcia w naszej szkole to nauka poprzez zabawę!Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18270
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dzieci można zapisać drogą mailową, telefonicznie oraz osobiście w budynku szkoły.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy trwają cały rok

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę września, a kończą w trzecią bądź czwartą sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje własne świadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudnieni są przez szkołę. Kilku nauczycieli jest samozatrudnionych.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---