Data aktualizacji: 2012-09-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum Nr 1
- w języku lokalnym *Сумська гімназія №1
Miejscowość *Sumy
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*вул. Засумська 3

 

 

Kod pocztowy*

40030, м. Суми,

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Charkowie 61002, ul. Artioma 16
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 0542 22 17 45Faks (z numerem kierunkowym kraju) +38 0542 22 17 45

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gimn1-2007@rambler.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Sumskie Miejskie Kuratorium Oświaty i Nauki ul. Charkowska 35, 40030 Sumy

Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *
W Gimnazjum Nr 1 szczególną wagę przywiązuje się do nauczania przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii i biologii, a także języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, polskiego. Szkoła uczestniczy w projektach: „Zdrowe dzieci – silne państwo”, „Nowoczesny gabinet biologii” oraz międzynarodowym projekcie „Partnerzy przyszłości” (jako jedna z 15 szkół Ukrainy). Szkoła jest zaangażowana w promowanie zdrowego stylu życia (dyplom Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, członkostwo w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie). Uczniowie osiągają świetne wyniki w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu regionalnym i krajowym. Absolwenci Gimnazjum Nr 1 kontynuują naukę na uczelniach w: Sumach, Charkowie, Kijowie, Połtawie, Moskwie, Dniepropietrowsku, Iwano-Frankowsku.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miasto Sumy znajduje się w obwodzie sumskim, niedaleko granicy z Rosją (odległość do Charkowa – około 185 km, od Kijowa – 333 km). Zamieszkuje je około 300 tysięcy mieszkańców. W Sumach działa Stowarzyszenie Kultury Polskiej, którego prezesem jest Włodzimierz Kuczyński. Społeczność polska w środowisku lokalnym liczy około 50 osób. Adres Stowarzyszenia: ul. Supruna 8/12, 40004 Sumy, tel. +38 0542 25 97 31, fax: +38 0542 36 61 00. W mieście jest parafia katolicka, której proboszczem jest ksiądz Wojciech Stasiewicz.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Gimnazjum Nr 1 jest szkołą, do której rodzice mogą posyłać dziecko z wyboru. Nie jest to szkoła, do której uczeń jest przypisany ze względu na obwód szkolny. Zapisy odbywają się na podstawie egzaminów wstępnych (od V klasy), które odbywają się po zakończeniu roku szkolnego, około połowy czerwca. Dodatkowy nabór przeprowadza się w połowie sierpnia. Szkoła nie pobiera czesnego. Dodatkowe lekcje (wg życzeń rodziców) finansowane są z funduszu Rady Rodziców.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego - świadectwa ukończenia klasy, Po ukończeniu 9 klasy – świadectwo ukończenia szkoły średniej (niepełne średnie wykształcenie), Po ukończeniu 11 klasy – świadectwo ukończenia szkoły średniej (pełne średnie wykształcenie)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców. Jej zadaniem jest współpraca z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym, pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, organizacja świąt, uroczystości, wycieczek.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---