Data aktualizacji: 2012-09-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Daugavpils (istnieje od 1991)
- w języku lokalnym *J.Pilsudska Daugavpils valsts Poļu ģimnāzija
Miejscowość *Daugavpils
Kraj *

Łotwa

Ulica, nr domu*Varšavas ielā 2

 

 

Kod pocztowy*

LV-5404

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada Polska w Rydze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 Tel. sekretāre: +371 65451001Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dpolsekretare@apollo.lv

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *
Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Klasy młodsze swoją siedzibę mają na ul. Marijas, a starsze na ul. Warszawskiej.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Daugavpils jest drugim miastem co do wielkości Łotwy. 14% mieszkańców miasta deklaruje polskie pochodzenie. Do szkoły uczęszcza około 300 uczniów. W mieście działa oddział ZPŁ "Promień", który liczy 150 członków oraz Centrum Kultury Polskiej i Przedszkole nr 29 i 5.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Jeden rok przed szkołą - przygotowanie dla 6-latków "Lajkonik". Szkoła jest darmowa.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa szkolne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców składa się z 30 członków. Pełni rolę opiniotwórczą i doradczą.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---