Data aktualizacji: 2014-02-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków
- w języku lokalnym *Барське районне культурно-освітнє товариство поляків
Miejscowość *Bar
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Krzywonosa 16

 

 

Kod pocztowy*

23000 Bar

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (00-38) (04341) 2-23-14Faks (z numerem kierunkowym kraju) (00-38) (04341) 2-23-14

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bar_polonia@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

g.michalska

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków
ul. Krzywonosa 16
23000 Bar

Rok powstania szkoły.*

Krótki opis szkoły *
Nauczanie języka polskiego przy Barskim Rejonowym Kulturalno- Oświatowym Stowarzyszeniu Polaków odbywa się w różnych formach i na wielu pziomach. Najmłodsi, czyli dzieci w wieku od 4 do 7 lat, uczą się języka w przedszkolu numer 8 w Barze.
Młodzież w wieku od 8 do 11 i od 12 do 16 lat mają zajęcia w grupach językowych w szkołach nr.1,2 i 3. Młodzież w wieku od 16 do 19 lat oraz grupy dorosłych uczą się w lokalu Barskiego RKOSP przy Szkole nr.2 w Barze.Zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach indywidualnych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Bar to niewielkie miasto położone na wschodnim Podolu, mocno związane z historią Polski poprzez wydarzenia powiązane z zawiązaniem konfederacji barskiej.Obecnie miasto liczy około 16 tysięcy mieszkańców.Wielu z nich to osoby o polskich korzeniach, tworzący prężnie działającą organizację polonijną, którzy z prawdziwą pasją badają historię swojego miasta.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---