Data aktualizacji: 2014-12-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Średnia Szkoła nr 2 w Szortandach
- w języku lokalnym *Шортандинская средняя школа №2
Miejscowość *Szortandy
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Abłyaj-chan 26

 

 

Kod pocztowy*

021600

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Astanie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 (71631) 2-26-30, 2-19-37Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): shortandy_roo@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Государственное учреждение "Отдел образования" Шортандинского района Руководитель: Едигенова Карлыгаш Толеубаевна Адрес: Акмолинская область, Шортандинский район, п.Шортанды, ул. 50 лет Октября, 91 Телефон: +7 (71631) 2-22-77

Rok powstania szkoły.*

Krótki opis szkoły *
dyrektor Szkoły Kuametov Adil Maksatovicz ogólnokształcąca średnia szkoła, 11 klasowa język nauczania rosyjski, w szkole uczy się 459 uczniów
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szortandy to niewielka miejscowość w pobliżu Astany(60 km od stolicy), będąca jednym z liczniejszych skupisk Polaków zamieszkujących centralne rejony Kazachstanu. Szortandy to miasteczko przypominające nieco mocniej zurbanizowaną wieś. Zostało założone na początku XX wieku przez ludność kazachską.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel języka polskiego pracuje jako wolontariusz
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---