Data aktualizacji: 2013-02-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza
- w języku lokalnym *Henryk Sienkiewicz West Suburban Polish School
Miejscowość *Summit
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*5641 S 73rd Ave

 

 

Kod pocztowy*

60501

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 773 581 3876 +1 708 945 5519Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@pshsienkiewicza.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Koło Rodzicielskie Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza

5641 S 73rd Ave

Summit Il 60501

USA


Rok powstania szkoły.*

Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza istnieje już od ponad 40-tu lat. Szkoła szczyci się swoim katolickim profilem i wiernością polskiej tradycji i kulturze. Dzieci uczęszczające na naukę religii przygotowują sie do Sakramentów Świętych w języku polskim. Nasi nauczyciele i katecheci dbają o duchowy rozwój dzieci oraz o kultywowanie pięknych polskich tradycji.

Szkoła działa przy parafii Świętego Józefa w Summit (5641 S. 73rd Ave, Summit, Il). Zajęcia prowadzone są w soboty w systemie dwuzmianowym dla klas 0 do 3-ciej gimnazjalnej, jak również dla przedszkolaków od czwartego roku życia. Zajęcia dla zmiany I-szej rozpoczynają się o godz. 8:15 rano, natomiast dla zmiany II-giej o godz. 12:30 po południu. Zejęcia religii są przed lub po lekcjach szkolnych.

Szkoła im. Henryka Sienkiewicza realizuje ambitny program nauczania, wypracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń szeregu pedagogów. Program ten jest dostosowany do realiów placówki edukacyjnej na obczyźnie. Nasi gimnazjaliści podchodzą do matury, jak również do egzaminów certifikacyjnych przed Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Wielu otrzymuje zaliczenia wymogów językowych na uniwersytetach w USA.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---