Data aktualizacji: 2015-05-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Państwowe Gimnazjum w Jekabpilsie
- w języku lokalnym *Jekabpils Valsts gimnazija
Miejscowość *Jekabpils
Kraj *

Łotwa

Ulica, nr domu*Blaumana iela 27

 

 

Kod pocztowy*

LV-5201

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Riga
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +371 65237551Faks (z numerem kierunkowym kraju) +371 65237551

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jvg@jvg.edu.lv

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV - 5201
Tālr.: 65232335, Fakss: 65235333
http://www.jekabpils.lv
e-pasts: vpa@jekabpils.lv
Reģ.Nr. 90000024205

Rok powstania szkoły.*
1919
Krótki opis szkoły *

Szkoła mieści się w trzech skrzydłach i półwymiarowej sali gimnastycznej. Jest bardzo bogato wyposażona w sprzęt audiowizualny, w większości sal lekcyjnych są tablice multimedialne.Uczniowie biorą udział w wielu olimpiadach, osiągając w nich sukcesy. Szkoła odnosi też wiele sukcesów sportowych, umożliwia kształcenie plastyczne i muzyczne.

UWAGA!

W szkole w roku szkolnym 2012/2013 jest

  1. w klasie 7 - 4 uczniów

w klasie 8 - 5 uczniów p>

w klasie 9 - 7 uczniów

w sumie - 16

uczących się języka polskiego jako drugiego jezyka obcego.

Pozostali uczniowie nie uczą się języka polskiego.

Taki stan rzeczy jest wynikiem przyłączenia do łotewskiego gimnazjum klas z językiem polskim faktycznie należących do gimnazjum, a znajdujących się do tego roku szkolnego w szkole podstawowej.

W roku szkolnym 2013/2014 w klasie 9 było 4 uczniów w klasie 8 były 4 uczennice. W roku szkolnym 2014/2015 w klasie 9 były 4 uczennice. Wszystkie uczennice ukończyły szkołę i nauczanie języka polskiego w gimnazjum w Jekabpiklsie zostało zakończone.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Jēkabpils (niem. Jakobstadt, pol. Jakubowo, Jakubów lub Jakobsztat) – miasto na Łotwie, siedziba okręgu, położone nad rzeką Dźwiną, po obu jej stronach, podzielone między Łatgalię (brzeg prawy) i Semigalię (brzeg lewy), 9. według liczby mieszkańców miasto Łotwy, 26 965 mieszkańców (2004). Jēkabpils leży przy drodze krajowej nr 6 łączącej Rygę z Dyneburgiem. Miasto pełni głównie funkcje przemysłowe i handlowe.

Historia: Na terenach obecnego Jēkabpilsu w 1237 zakon kawalerów mieczowych wzniósł zamek Kreutzburg. Wykopaliska archeologiczne na terenie dawnego zamku potwierdzają, że w tym miejscu istniało dawniej centrum handlu i osada plemienia Łatgalów, jednego ze szczepów, od których wywodzą się Łotysze. Wokół zamku rozwinęła się osada Krustpilis. Podczas wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku była ona często niszczona, jednak zawsze odbudowywana. W XVII wieku na tereny te przybyli z Rosji starowiercy. Prawa miejskie Jēkabpils otrzymał w 1670 od księcia Kurlandii i Semigalii Jakuba Kettlera. Z założeniem miasta wiąże się legenda o rysiu spotkanym w tych lasach przez księcia. Do dziś w herbie Jēkabpilsu widnieje to zwierzę. W 1683 w Jakobstadt urodziła się Marta Skowrońska, przyszła żona cara Piotra I i caryca Rosji Katarzyna I. W 1721 całe miasto przeszło pod władzę rosyjską. Od 1920 jeden z ważnych ośrodków niepodległej Łotwy. W 1962 Krustpilis i Jēkabpils połączyły się, tworząc jedno miasto.

Turystyka: Jēkabpils zachował swój oryginalny charakter miasta handlowego. W najstarszej części miasta zachowała się niska zabudowa z XVII i XVIII wieku, z wieloma małymi sklepikami. W wielokulturowym mieście znajduje się również wiele świątyń różnych wyznań.

Polonia: W mieście ok. 850 mieszkańców ma polskie korzenie. Działa, liczący ok. 50 osób Oddział RODACY Związku Polaków na Łotwie. Istnieją w nim zespół taneczny i zespół wokalny. Co roku organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Szkola panstwowa, przyjmujaca uczniow od klasy 7. Oplat nie pobiera. Uczniowie szkół podstawowych po ich ukończeniu dokonują wyboru szkoły ponadpodstawowej i składają w czerwcu podanie o przyjęcie do gimnazjum.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo szkolne obowiązujące na Łotwie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły zatrudnia osoby, ktore posiadają wymagane wykształcenie.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak. Rola konsultacyjno-doradcza.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---