Data aktualizacji: 2018-09-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Grimsby
- w języku lokalnym *Polish Cultural Centre
Miejscowość *Grimsby
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St. Joseph's Catholic Primary Voluntary Academy,Philip Avenue

 

 

Kod pocztowy*

DN35 9DL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07736940301Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bernackaanna@yahoo.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Bernacka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Bernacka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish Cultural Centre Grimsby

Philip Grove

DN35 9DL CleethorpesRok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Zasadniczym celem szkoły jest nauka języka polskiego, historii, geografii i religii. Oprócz tego uczniowie uczestniczą w zajęciach artystyczno - plastycznych. Zajęcia odbywają się w soboty w godz. od 9:00 do 12:45.

Szkoła jest  organizacją non profit - co oznacza, ze wszystkie środki finansowe szkoły są przeznaczone na realizację celów określonych w statucie szkoły i na finansowanie działalności szkoły. Szkoła głównie finansowana jest ze składek rodziców, a od roku 2014 otrzymuje również wsparcie finansowe od Stowarzyszenia Wspólnota Polska


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Grimsby jest średniej wielkości miastem portowym położonym w Lincolnshire, mieszka tu spora liczba Polaków, szacuje się, że około 1000 osób, od 2012 roku działa Polska Szkoła Grimsby, w każdą niedzielę odbywają się msze św w parafii St, Pius. Grimsby słynie z tego, że w jednym z jego parków znajduje się pomnik niedźwiedzia Wojtka.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1853
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie szkoły.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Najlepiej zapisać dziecko do końca czerwca na kolejny rok szkolny, ale jeżeli zachodzi taka potrzeba i szkoła dysponuje wolnymi miejscami rodzić może zapisać dziecko w ciągu roku szkolnego.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą sobotę września a kończą się w ostatnią sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła nie wydaje żadnych zaświadczeń ani świadectw, tylko pamiątkowe dyplomy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor, na zasadach określonych w statucie szkoły.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, która aktywnie działa na rzecz szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---