Data aktualizacji: 2018-11-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polonijna Szkoła Sobotnia - Stowarzyszenie Polonijne RAZEM
- w języku lokalnym *非営利団体ポーランド人会「RAZEM - ポーランドの言語学校
Miejscowość *Tokio
Kraj *

Japonia

Ulica, nr domu*Franciscan Chaper Center 4-2-37 Roppongi, Minato-Ku

 

 

Kod pocztowy*

106-0032 Tokio

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Tokio
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +81 42 7723255Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): razemwjaponii@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lidia Janowiak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Polonijne RAZEM

Shimokuzawa 1652-11

Midori-Ku

Sagamihara-Shi,

252-0134

Kanagawa-Ken

Japonia


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Szkoła działa przy Stowarzyszeniu Polonijnym RAZEM. Zajęcia odbywają się w soboty 2-3 razy w miesiącu. W roku szkolnym 2017/2018 jest osiem  grup uczniów:

Klub Malucha (zerówka)  4-6 lat, szkoła podstawowa klasy I-VI, gimnazjum klasa I, Zajęcia w naszej szkole to głównie język polski z elementami historii, kultury i tradycji polskiej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła powstała z inicjatywy aktywnych rodziców działających w Stowarzyszeniu Polonijnym RAZEM. Do szkoły uczęszczają dzieci z rodzin polskich i polsko-japońskich z Tokio, Yokohamy, Saitamy i przyległych prefektur. Szkoła jest finansowana przez Stowarzyszenie Polonijne RAZEM, głównie ze składek członków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1824
              - 2018/1926

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Poprzez kontakt ze Stowarzyszeniem Polonijnym RAZEM lub nauczycielką umawiany jest termin rozmowy. Po rozmowie dziecko jest przydzielane do odpowiedniej grupy.Szkoła ma charakter nieformalny. Zapisy są przyjmowane przez cały rok. Szkoła jest otwarta także na dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Japonii oraz z rodzin mieszanych.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu i/lub po konsultacji z nauczycielem.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień- czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła ma charakter nieformalny, wydaje tylko pamiątkowe dyplomy przez Stowarzyszenie Polonijne RAZEM.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd Stowarzyszenia Polonijnego RAZEM.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rodzice są członkami Stowarzyszenia Polonijnego RAZEM, które nadzoruje i finansuje działalność szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---