Data aktualizacji: 2013-04-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia im.Gen.Wladyslawa Sikorskiego
- w języku lokalnym *Beurling Academy
Miejscowość *Montreal,QC
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*6100 Blvd.Champlain

 

 

Kod pocztowy*

H4H1A5 (adres szkoly nie do korespondencji- uzywac e-mail)

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Montrealu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +514-363-3986Faks (z numerem kierunkowym kraju) poczta glosowa

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): plszk_gensikorski@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
nalezymy do Polskiej Rady Szkolnej zrzeszajacej wszystkie szkoly sobotnie w Montrealu.

Rok powstania szkoły.*
1935
Krótki opis szkoły *
Zajecia odbywaja sie w soboty od godz.9-12 od wrzesnia do maja. Prowadzimy przedszkole,kl.0-7 i kursy licealne.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

e-mail,telefonicznie

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
swiadectwa wydane przez Polska Rade Szkolna,

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---