Data aktualizacji: 2014-06-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła im.Jana Pawła II i Kursy Licealne im. Adama Mickiewicza
- w języku lokalnym *
Miejscowość *Montreal
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*7244 Hamilton

 

 

Kod pocztowy*

H4E 3E1

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Montreal
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 01 514-762-2922Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolajp2@citinet.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Rada Szkolna

Rok powstania szkoły.*
1986
Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Pointe-Claire to zachodnia część Montrealu. Mieszka tu wiele młodych polskich rodzin. Znaczna część Polonii w tym rejonie to emigranci lat 80-tych. W naszej szkole mamy uczniów urodzonych już w Kanadzie (98%). Pochodzą często z rodzin mieszanych i dla wielu język polski jest drugim lub nawet trzecim językiem (po angielskim i francuskim).

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia roku nauki na zakończenie szkoły: dyplom ukończenia szkoły

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Komisja Rekrutacyjna (2 osoby z grona pedagogicznego oraz 1 osoba z Komitetu Rodzicielskiego) przeprowadza rozmowy i opinijuje kandydatury, ktore ostatecznie są zatwierdzane przez Polską Radę Szkolną
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców u nas tradycyjnie Komitet Rodzicielski odgrywa istotną role w życiu szkoły - rodzice szkołę założyli i zorganizowali, organizują dyżury na koryarzu klas młodszych, sprzedaż ciasteczek na przerwie, prowadza bibliotekę szkolną, zdobywają fundusze na zorganizowanie szkolnej wycieczki czy szkolnej choinki, organizują Bal Absolwentów.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---