Data aktualizacji: 2013-04-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio - niedzielna przy Stowarzyszeniu POLONIA (istnieje od 1999)
- w języku lokalnym *Школа воскресенная Oбщество POLONIA
Miejscowość *Sewastopol
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Komanina 4/7

 

 

Kod pocztowy*

99002

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Sewastopolu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380506469690Faks (z numerem kierunkowym kraju) komunikator głosowy

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dolphin55561@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Kultury Polskiej POLONIA
Prezes Tatiana Sakowa
Ukraina, AR Krym
ul. Komanina 4/7
99002 Sewastopol

Rok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *
Uczniowie to ludzie w różnym wieku, którzy na różnych poziomach znają język polski, biorą udział w kursach języka polskiego w Polsce, propagują polską kulturę i tradycje wśród mieszkańców Sewastopola, nagrywają cyklikczne audycje radiowe i przygotowują wykłady i lekcje w bibliotekach i szkołach na temat polskich pisarzy, poetów, malarzy, opiekują się polskimi mogiłami na Brackim Cmentarzu.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Członkowie Stowarzyszenia współpracują z polskimi towarzystwami Symferopola, Jałty, Dżankoja, Mikołajewa, Lwowa, Kijowa, miasta Grochowa obwodu wołyńskiego i Federacją Polskich Organizacji Ukrainy. Chętnie pokazują swoją pracę na różnych wspólnych przedsięwzięciach. Sewastopolska Polonia to stały uczestnik corocznego Ogólnokrykrymskiego konkursu recytatorskiego,Festiwalu Kultury Polskiej czy przeglądu kolęd w Symferopolu.

Sewastopolscy Polacy z POLONII starannie podtrzymują staropolskie tradycje. Odprawiają zgodnie z wszystkimi zasadami narodowe i religijne święta, zawsze zapraszają wtedy przyjaciół z innych narodowo–kulturalnych towarzystw Sewastopola. Z przygotowywanych obrzędów wszystkim najbardziej podobają się przepiękne inscenizacje związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Przygotowują szopkę bożonarodzeniową, i świąteczne wycinanki. Starannie robią palmy wielkanocne według wzorów kurpiowskich, kraszą jajka wielkanocne i przygotowują tradycyjne potrawy kuchni polskiej. Ze swoich środków przygotowano siedem narodowych strojów. W towarzystwie wyłoniła się grupa wokalna, która po polsku wykonuje znane narodowe i współczesne piosenki. W kwietniu 2008 roku grupa wokalna Polonii debiutowała na międzynarodowym wieczorze „ Sewastopol - miasto łączące narody” w Sewastopolskim Pałacu Kultury. Cyklicznie, raz w miesiącu, dla sewastopolskiego radia przygotowywana jest audycja w języku polskim.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W dowolnym momencie u prezesa Stowarzyszenia. Szkoła jest bezpłatna.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Prezes wydaje zaświadczenie o członkostwie


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel pracuje na zasadach wolontariatu.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie dotyczy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---