Data aktualizacji: 2019-03-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia im. Jeremiego Przybory w Welwyn Garden City
- w języku lokalnym *Jeremi Przybora Polish Saturday School in Welwyn Garden City
Miejscowość *Welwyn Garden City
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Holwell Road

 

 

Kod pocztowy*

AL7 3RP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7932699963Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@pss-wgc.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Pniewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Zielinska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła prowadzona jest przez Zarząd Szkoły składający się z 5 osób w składzie: 

Iwona Pniewska - Dyrektor

Anna Zielinska - z-ca Dyrektora,

Monika Scott- Skarbnik,

Anna Dyk - Sekretarz,

Hubert Dyk - Administrator.

Adres do korespondencji: 11 Creswick Court, AL7 3SX, Welwyn Garden City, UK


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Celem Naszej Szkoły jest nauczanie przedmiotów ojczystych oraz wychowywanie w tradycji i kulturze polskiej. Nauka obejmuje język polski z elementami historii i geografii Polski. Program nauczania oparty jest o "Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą" (MEN, 2010). Szkoła korzysta z podręczników autorstwa M. Pawlusiewicz, . Szkoła obecnie prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 4-12 lat (klasy od przedszkolnej do piątej).

Szkoła mieści się w budynku angielskiej szkoły podstawowej Holwell Primary School w Welwyn Garden City. Do dyspozycji uczniowie mają 7 w pełni wyposażonych sal lekcyjnych w nowo wybudowanej części szkoły, stołówkę, aulę i plac zabaw.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Welwyn Garden City to miasto w hrabstwie Hertfordshire, w dystrykcie Welwyn - Hatfield. Leży 9 km na zachód od miasta Hertford i 34 km na północ od centrum Londynu. Polacy na tym terytorium są silną grupą społeczną. Oprócz naszej szkoły, która jest niewątpliwe, ośrodkiem skupiającym lokalną polską społeczność, jest też prężnie działający polski Kościół. ponadto, w okolicznych miejscowościach również działają polskie szkoły, z którymi ściśle współpracujemy.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18113
              - 2018/19127

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Nabór na rok szkolny 2015/16 zostal zamkniety. Nie prowadzimy list oczekujacych.W celu zapisania dziecka do Szkoły należy, w wyznaczonym terminie, tj. podczas organizowanego Dnia Otwartego dokonac niezbednych formalnosci. Nalezy zapoznać się z Regulaminem Szkoły oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny.  Czesne wynosi: za jedno dziecko -£150, dwoje dzieci - £250, troje -£320 za rok szkolny.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w trzecią sobotę września i trwają do ok połowy czerwca. Rok szkolny rozpisany jest na 30 sobót i uzależniony jest od angielskiego systemy edukacji.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa wewnątrzszkolne. Ocena opisowa. Dyplomy ukończenia klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli i asystentów nauczycieli. Nauczyciele naszej szkoły są wolontariuszami i są zatrudniani przez Zarząd szkoły. Obecnie w szkole pracuje siedmiu nauczycieli i dziesięciu asystentów.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Nie


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---