Data aktualizacji: 2013-08-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Muzyczna Fermata
- w języku lokalnym *Fermata Music School
Miejscowość *Dublin
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*24 Larkfield View Lucan

 

 

Kod pocztowy*

01

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Polska Ambasada RP w Dublinie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0035385 125 17 12Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@fermatamusicschool.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Jesteśmy pierwszą szkoła muzyczna w Irlandii o polskich korzeniach. Oferujemy najwyższą jakość edukacji muzycznej w oparciu o sprawdzone polskie artystyczne ramy, znane na całym świecie metody SUZUKI czy KODALY, oraz najnowsze wymogi edukacji muzycznej Royal Irish Academy of Music.

FERMATA realizuje założenia programowe opracowane przez Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, oraz program zgodny z wymogami irlandzkich placówek artystycznych. Całość wzbogacona autorskimi programami nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Szkoła nie posiada statusu szkoły powszechnej, w związku z tym egzaminy odbywają się w Irlandzkich Szkołach Muzycznych zgodnie z wytycznymi irlandzkiego programu edukacji muzycznej i artystycznej (The Royal Irish Music Academy).

Nasi uczniowie biorą udział w koncertach, popisach, egzaminach wewnętrznych lub zewnętrznych
irlandzka szkoła muzyczna ( nieobowiązkowo ). Ponadto przygotuwujemy do egzaminów maturalnych, zarówno do części teorytecznej, jak praktycznej.

Naszą misją jest zostanie centrum kulturowym dla polskich dzieci i rodziców, miejscem gdzie nie tylko można nauczyć się grać, ale również spotkać w miłym towarzystwie, wypowiedzieć artystycznie, posłuchać muzyki , podziwiać osiągnięcia i tych młodszych i tych starszych talentów i porozmawiać...........o wszystkim.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Dublin to stolica i centrum kulturowe Irlandii skupiające największą ilość polonii. W związku z tym istnieje tu ogromne zapotrzebowanie na funkcjonowanie szkoły o profilu muzycznym i możliwość kształcenia w oparciu o polskie standarty lokalnej społeczności polskiej.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko można zapisać przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stonie szkoły lub telefonicznie
. Opłaty za nukę są zależne od rodzaju wybranego kursu. Za jeden semestr szkolny 2013/ 2014 - 18 tygodni, ceny wynoszą od 360 do 540 euro

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkołą wydaje świadectwo ukończenia danej klasy na koniec roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły. Każdy nauczyciel prowadzi własną działalnoś gospodarczą
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---