Data aktualizacji: 2013-08-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Domowe Przedszkole "Happy House"
- w języku lokalnym *Happy House
Miejscowość *Dublin
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*13 Foxborough Glade, Lucan, Co. Dublin

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie.
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 353894728001Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): happy.houselucan@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Pragniemy, aby każdy dzień spędzony w „Happy House” był dla dziecka pełen wrażeń i niezapomnianych chwil.

· Zapewniamy opiekę oraz korzystne warunki edukacji

· Promujemy zdrowy styl życia i aktywność ruchową na świeżym powietrzu

· Stwarzamy atmosferę domu rodzinnego, aby dziecko czuło się w naszym przedszkolu bezpiecznie

· Rozumiemy indywidualne potrzeby każdego dziecka, potrafimy się do nich dostosować

· Stwarzamy każdemu dziecku szansę wszechstronnego rozwoju

· Uczymy dzieci wiary we własne możliwości, rozwijamy w nich optymizm oraz poczucie własnej wartości

· Preferujemy ideę podmiotowości w pracy z dziećmi

· Dziecko jest dla nas najwyższą wartością - ma swoje prawa, ale i obowiązki


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Przedszkole Happy House położone jest na obrzeżach Dublina, w dzielnicy Lucan. Jest to bardzo spokojna, przyjazna i bezpieczna dzielnica, zamieszkana przez licznych Polaków.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Po pierwsze dziecko musi mieć ukończone 2 lata i wykonywać podstawowe czynności samoobsługowe (samodzielnie jedzenie, samodzielne korzystanie z toalety, samodzielne ubieranie się itp.). Po spełnieniu tych kryteriów rodzice podpisują z przedszkolem umowę, w której zobowiązują się do uiszczania następujących opłat: 50 euro wpisowe

50 euro karnet 10h/tydzień

120 euro part time/tydzień

160euro full tme/tydzień

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

  1. Comiesięczne raporty ewaluacyjne każdego dziecka. Dodatkowo raporty logopedyczne oraz językowe (język angielski). Zaświadczenia do urzędów irlandzkich (np. do zasiłku rodzinnego).


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudniają właścicielki przedszkola. Biorą pod uwagę kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Obecnie w przedszkolu pracują 2 nauczycielki wychowania przedszkolnego (właścicielki) + na zasadzie samozatrudnienia terapeuta logopedyczny (1 godz./tyg.) oraz nauczyciel języka angielskiego- wolontariat (3 godz./tyg.)


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---