Data aktualizacji: 2013-08-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Edynburgu
- w języku lokalnym *Frederic Chopin Polish School in Edinburgh
Miejscowość *Edynburg
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja):

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. Fryderyka Chopina w Edynburgu

Rok powstania szkoły.*

Krótki opis szkoły *
Nasze podejście do nauczania oparte jest na wnioskach płynących z obserwacji dzieci wielojęzycznych i metodach nauczania języków dziedziczonych wypracowanych w ciągu ostatnich 30 lat w krajach zachodu. Kształcenie polskich dzieci jest dla nas misją, której głównym celem jest rozwinięcie pełnej kompetencji językowej w zakresie języka polskiego poprzez pracę z różnymi gatunkami tekstów, różną tematyką i przy wykorzystaniu najnowocześniejszych środków. Zadanie to realizujemy na lekcjach języka polskiego, jak i historii i geografii, starając się, gdzie tylko to możliwe, budować na zajęciach bloki tematyczne. Kształcimy młodych ludzi tak, by byli ciekawi świata, świadomi swojej wartości, zdolni do wyrażania własnego zdania, aby potrafili samodzielnie określić swoje miejsce w świecie i byli w stanie wyrazić płynnie swe myśli w mowie i piśmie w ojczystym języku rodziców!
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---