Data aktualizacji: 2014-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Omskie Regionalne Stowarzyszenie Polskie Kulturalno – Oświatowe „Rodzina” (istnieje od 1998)
- w języku lokalnym *Омская региональная общественная организация «Польское культурно-просветительское общество «RODZINA-Семья»
Miejscowość *Omsk
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Irkucku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 7 (3812) 30-18-57Faks (z numerem kierunkowym kraju) + 7 (3812) 30-18-57

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja):

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Omskie Regionalne Stowarzyszenie Polskie Kulturalno – Oświatowe „Rodzina”

Rok powstania szkoły.*

Krótki opis szkoły *
Zajęcia odbywają się w wynajętym lokalu, w którym jest biblioteczka szkolna.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Omsku żyje ponad milion sto pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców. Miasto jest istotnym punktem na trasie kolei transsyberyjskiej, posiada dobre połączenia wodne i lotnicze. Są tu rozwinięte ośrodki edukacyjne i kulturowe, jak też przemysłowe i handlowe. Tysiące mieszkańców Omska posiada polskie korzenie, lecz wiele osób nie kultywuje polskich tradycji, a język polski jest dla nich językiem obcym. Za Polaków uznaje się ok. 2500 osób.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Nauczanie jest bezpłatne. Należy zgłosić się do stowarzyszenia „Rodzina” i uczestniczyć w jej działalności kulturalno-oświatowej.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Są wydawane dyplomy z ocenami za sprawność gramatyczną, mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---