Data aktualizacji: 2014-03-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio - niedzielna
- w języku lokalnym *Суботньо - недільна школа
Miejscowość *Olewsk
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Przywokzalna 3a

 

 

Kod pocztowy*

11002

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 969 319 520Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dina_khalimel@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Olewski Rejonowy Oddział Związku Polaków na Ukrainie ul. Przywokzalna 3a 11002 Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Olewsk to miasto rejonowe, w północnej Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, nad rzeką Uborć, 180 km od Żytomierza i 235 km od Kijowa. Zostało założone około XI wieku, status miasta otrzymał w 2003 r. W Olewsku mieszka ponad 10000 mieszkańców w tym jest dużo Polaków. Od 2008 roku działa Związek Polaków i w tym samym roku został zorganizowany I Festiwal Kultury Polskiej „Słoneczne melodie”(w 2013 roku odbył się już VI festiwal). Oficjalnie organizacja jest zarejestrowana od 29/04/2011 roku. Każdego roku organizujemy spotkania, koncerty, na których pokazujemy tradycje i zwyczaje polskie mieszkańcom miasta. Bierzemy udział w projektach organizowanych przez inne instytucje.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel skierowany przez ORPEG przyjeżdża z miejscowości odległej o 100 km.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---